Home » Liisi Toom

Liisi Toom

Soorituspsühholoogia oskuste kasutamine tippsoorituseks 

Minu soov on toetada sportlasi spordipsühholoogia teadmiste ja oskuste rakendamisega. Olgu see sportliku soorituse tõstmiseks või lihtsalt eluoskusena, mis aitab nautida oma ala, märgata arenguvõimalusi ja leida endas motivatsiooni tegutsemiseks ka väljakutsuvatel hetkedel. Usun, et spordipsühholoogia annab vajalikud tööriistad pikaks sportlikuks karjääriks, vähendab vigastuste ohtu ja tõstab tulemuste saavutamise tõenäosust. Eelkõige annavad psühholoogilised oskused sportlastele võimaluse iseend maksimaalselt realiseerida.

Loe ka minu nägemust, kuidas luua tippsooritust toetavat keskkonda Delfi Sport portaalis.

Olen performance coach ja soorituspsühholoogiliste oskuste konsultant. Olen õppinud sportlase, treeneri, meeskonna või lapsevanema eesmärkide saavutamiseks psühholoogiliste oskuste alast konsulteerimist ja Mindful Sport Performance Enhancement (USA) mudelit ning omandanud coachingu diplomi (ICF/EBS). Keskendun individuaalalade sportlaste ja nende treenerite tippsoorituseks vajaliku vaimse soorituse plaani koostamisele ja nende toetamisele läbi konsultatsioonide ja coachingu. Minu klientideks on olnud 10-aastase kogemusega olümpiasportlased, aga ka 12-13 aastased noorsportlased, nende treenerid, lapsevanemad ja meeskonnad. Isiklik kokkupuude on olnud rajaaerutamise, tennise, karatega, militaartreeningu aga ka juhtimise, karjäärikujundamise ja vaimse vastupidavuse valdkonnas.

Võta ühendust: gameplan@liisitoom.com või LinkedInis, et broneerida esmakohtumine koostöö sisu ja protsessi aruteluks.

Minu pikem lugu …

Liisi Toom, performance coach

Olen 10 aastat tegelenud tippjuhtide, ekspertide ja spetsialistide nõustamisega kommunikatsiooni ja juhtimisstrateegia küsimustes. Mida rohkematega töötasin ja mida sügavamale inimese sisse sain näha, seda rohkem nägin, et sooritus (töö areng, elustiil, treneingud) sai takistatud pigem vähesest eesmärgistamise oskusest, enesekindluse puudumisest, halbadest tööharjumustest (vähene puhkus!) ja paljudest muudest seikadest, mid anüüd tean, et saab paigutada tervikuna “psühholoogiliste oskuste” alla. Kui erinevad emotsionaalsed küsimused, teadlikkus endast ja oma soovidest said paika, muutus ka juhtimine, töö tegemine mõttekamaks ja tulemuslikumaks. Mis veel olulisem: inimesed olid õnnelikumad, tervemad ja tulid stressi ja väljakutsetega ise ja paremini toime. Nad muutusid südikamaks, vastupidavamaks. Just seetõttu otsustasin väljuda kommunikatsiooni ja persoonibrändi maailmast ja arendada end spordipsühholoogia valdkonnas, kus sooritus on kõige keskmes. Nii olen olnud psühholoogia lektor Kaitseväe Akadeemias ja õpetanud tulevasi sõjaväejuhte motivatsiooni, juhtimise ja tippsoorituse teemadel eluohtlikes situatsioonides. Täna teen koostööd nii noorsportlastega, olümpiasportlastega kui ka treeneritega. Koolitan-konsulteerin ka tippjuhte, eksperte ja meeskondi.

Paralleelselt nende tööalaste avastustega alustasin ise aerutamisega. Mõne aastaga avastasin võimaluse ja soovi rajaaerutamises võistelda. Nii võistlemine, kui rajaaerutamise tehnika olid minu jaoks uued väljakutsed ja sain aru, et kui tahan seal kuhugi veel jõuda, eelkõige ise areneda, siis pean kasutama psühholoogilisi oskusi. See kogemus annab mulle hea sportlase vaatenurga psühholoogilistele oskuse.

Täna soovin toetada tippsooritajaid, eelkõige individuaalspordialade esindajaid, aga ka neid, kelle igapäevatöö on olla “eesliinil”, teha kiireid ja raskeid otsuseid, mis mõjutavad paljusid, mis aga kindlasti nõuavad inimeselt endalt palju psühholoogilist treeningut, et sellega edukalt toime tulla. Toetan sportlast tema vaimsete oskuste arendamist, mis on vajalikud nii spordis kui elus. Meie kohtumistel vaatame, miks sooritus ei tõuse, miks motivatsioon on kesine ja kuidas suurenenud nõuetega endale, oma kehale ja tulemustele edukalt toime tulla. Kõige selle juures nautida sporti, nautida iseennast ja tunda tähenduslikkust. Usun, et see ongi hea soorituse aluseks.

Mida pakun? Ärakuulamist, struktuuri ja selgust sinu mõtetes, arusaamist, kus on seosed ja oskusi ise teha muutusi ning olla sajaprotsendiliselt osaline selles, mis sinuga toimub. Kõike seda sinu sportliku soorituse ning sellega seonduva valguses.

Kui see sind kõnetab, siis uuri rohkem minu teenuseid ja alustame koostööd.
Kirjuta liisitoom@gmail.com

Minu kogemus lühidalt

Minu enda spordialane väljakutse on raja-aerutamises

 • Formaalne õpe: diplomeeritud coach (2021, Executive Coaching Diploma programm EBS-is, läbitud); 2019, psühholoogia BA, Tartu Ülikool (teadustöö: Saavutusemotsioonid mitme eesmärgi puhul); läbisin vastava taseme spordipsühholoogia kursused Tartu Ülikoolis (peamiselt Aave Hannuse, kutseline spordipsühholoog, juhendamisel);
 • Spordipsühholoogia – alased täiendkoolitused:
  – “The path to excellence: Integrating sport psychology for young elite athlete development” kus Mickaël Campo, Prantsusmaa Ragbi Föderatsioon, 16. juuni 2023. Loe kokkuvõtet.
  Mindful Sport Performance Enhancement instruktori kursus, 24. – 25. juuli 2020. Olen Eestis ainuke instruktor antud programmis.
  – Šoti Aerutamisföderatsiooni korraldatud coachingu töötoad treeneri filosoofia, õppijakeskse õpetamise, jt teemadel, kokku üle 12 ak, 2020
  Resilience in the times of change kursus, Pennislyvania Ülikooli, (2 kuud 2020)
 • Praktikasse olen pannud viimased kaks aastat individuaalalade sportlaste, nt tennis, odaviskamine, vehklemine (Madara Palameika, Erika Kirpu), treenerite juhendamisel, militaarvaldkonnas (juhtimis)psühholoogia lektorina (sh treenerikutse psühholoogia osa kursus, suhtlemispsühholoogia ja vaimse vastupidavuse sekkumise kujundamine) ja viimased 10 aastat juhtide ja ettevõtjate strateegilise konsultandina soorituses, juhtimises, karjääris ja turundusteemadel (200 individuaalset klienti+ettevõtted ja tiimid). Coachinud aastal 2020 mh Newton V programmi tippjuhte (17 juhti) ning tegutsenud kriisisituatsioonides tegutsevate esmareageerijate (meditsiinipersonal, psühholoogilise esmaabi andjad, sõjaväelised juhid) vaimse tugevuse arendamise kontseptsiooniga.
 • Oma kokkupuude spordiga: viimased viis aastat treenin rajaaerutamises, varasemalt shotokan karate praktiseerija (roheline vöö), tennis ja matkamine.

Mõned tehtud koolitused-esinemised-tööd

 • vaimse tugevuse strateegia piloot suurkriisis. CREVEX 2023 õppuse näitel SKA Ohvriabis.
 • 13.10.23 esinemine International Military Testing Association konverentsil värbamise ja vastupidavuse teemal.
 • Psühholoogilist traumat arvestav praktika e-kursuses abistajate vaimse vastupidavuse osa kujundamine.
 • Eesmärkide seadmine spordis, Pallist pallita podcasti vestlus, kuulatav siin.
 • Avaldatud artikkel Positive Psychology in the Military kogumikus. Tutvu siin.
 • 28.03.2023 ERR Sport portaalis avaldatud arvamusartikkel sportlaste elust ja karjäärist “Tulemuste taga elatav tegelik elu
 • 22.02.1.03, 22.03. Eesti Kaubandus ja Tööstuskoda tellimuskoolitus (12ak): Juhi vaimse tugevuse kujundamine: Kuidas normaalsed inimesed ebanormaalsetes tingimustes tulemusi saavutavad? Viimase kahe uurimis- ja sekkumistöö tulemustel põhinev Liisi Toomi poolt loodud spetsiaalne koolituskava tippsooritajate vaimse vastupidavuse kujundamiseks. Vaata koolituskava siit
 • 18.12.2021 “Mida teeb soorituscoach ja mis kasu on temast sportlastel?“, Elva Inspiratsioonipäev
 • Aprill 2021 “Stressi juhtimine ja vastupidavuse kujundamine spordiklubis/treeneritel” 6ak, Piruett.
 • 26.3.2021 “Motivatsioon & Treener kui grupi juht” 6ak, treenerikutse spordipsühholoogiline koolitus. Sobilik kutsetaotlejatele.
 • 22.03.2021 “Mis on coaching?” Coachingu kasutamisvõimalusi Kaitseväe struktuurides, lühiseminar (1h)