Home » Teenused

Teenused

Info saamiseks võta ühendust: liisitoom(at)gmail.com või LinkedInis.

Konsultatsioon ja coaching

Üks-ühele konsultatsioon on kõige kiirem võimalus mõista enda soorituse takistusi ning õppida väärtuslikke oskusi soorituse elluviimiseks. Konsultatsioon võib olla ühekordne, täpselt sinu hetkevajadusest lähtuvalt toimuv kohtumine, kus käsitleme hetkel ülal olevat küsimust. 

Tulemuslikum koostöö ja põhjalikum muutus toimub pikaajalises koostöös. Soovituslikult 6 kuud kuni 12 kuud. Selle raames jõuame kaardistada soorituse tõstmiseks vajalikud tegevused, keskenduda vaimse treeningu terviklikusele: eesmärkidest, motivatsiooni, sisekõne, emotsioonide reguleerimise ja visualiseerimiseni või keskenduda just ühele teemale süvendatult. Meie koostöö aluseks on sinu soov aktiivselt kaasa lüüa ja väljaspool kohtumisi konsultatsioonis saadud teadmisi ja mõtteid rakendada. 

Põhiteemad

 • Psühholoogiliste oskuste rakendamine igapäevases treeningus, võistlustel. Kuidas tõsta nii füüsilist sooritust, leida lisasekund, lisagramm, et teha parem tulemus? Mida teha, kui füüsiliselt treenida ei saa? Kuidas reguleerida võistlusärevust? Kuidas taastada motivatsioon?
 • Mis on ja kuidas rakendada vaimset treeningut, soorituspsühholoogiat oma spordis? Sportlastele, treeneritele, spordiklubidele. Vaata ka koolitusteemasid.
 • Mindful Sport Performance Enhancement programmi rakendamine (MSPE). Oman ainukesena Eestis vastava programmi instruktori diplomit.
 • Erinevate sooritussekkumisprogrammide loomine. Sisuliselt väikesed “väljakutse” metoodikal põhinevad tegevused (nt kuu – kaks), mille abil muuta käitumisharjumusi, saavutada eesmärke ja õppida endale olulisi psühholoogilisi aspekte reguleerima.
 • Pikemaajalised strateegilised koostööd ühe kindla tehnika või soorituse ja elu terviklikuks arenguks. Nt juhtumid, kus sportlane ei suuda taastada stabiilset sooritust. Kus treeneri ja sportlase vahel kommunikatsioon ei toimi. Ettevalmistused esmakordseks väljakutseks. Olümpiaettevalmistused.

Hind ja tasumine

Sportlase individuaalne konsultatsioon/coaching 73 eur /45-60 minutit, 1.5h konsultatsioon 83 eurot. Väljaspool Tartut toimuva konsultatsiooni puhul lepime tasu osas ennem kokku. Tasumine toimub sularahas või arve alusel ülekandega (arvega lisandub 20%) peale teenuse osutamist või vastavalt kokkuleppele kord kuus. Kui tasumisega on raskusi, siis anda sellest märku, kindlasti leiame lahenduse.

Kui koostöö eeldab lisatööna teiste isikutega suhtlemist, telefonikõnesid, intervjuusid ja muid väljaspool konsultatsiooni toimuvaid tegevusi (e-kirja teel vastamine sisulistele küsimustele, uute ülesannete andmine, tagasisidestamine, treenerite, teiste spetsialistide või vanematega vestlemine, osalemine treeningutes vmt), mis kestavad rohkem kui 15 minutit, lisandub vastavalt tasu 14 eurot 15 minutit. Lühemad telefonivestlused või suhtlemine e-kirja teel varasemalt kokkulepitud teemadel ja mahus on teenuse sisse arvestatud. 

Koolitused

Pakun koolitusi spordimeeskondadele, treeneritele ja spordiga seotud ja selle vastu huvi tundvatele inimestele. Koolitused sobivad treenerikutset omandavatele, personaaltreeneritele, aga ka juhtidele ja personaliga töötavatele, kes soovivad oma meeskonnas toetada vaimse treeningu põhimõtetele keskenduvat soorituse tõstmist.

Koolituse teemad:

Koolitused jagunevad kolme suurde blokki: core (ABC oluline baaskoolitus), intensive (siseneme kitsamatesse teemadesse ja oskuste omandamisse) ja lifestyle (katame spordiga ja sportlase eluga kaasnevad küsimused).
Koolitused on plaanitud 4 ak tundi, kuni 14 inimesele, kuid vastavalt kliendile saab kujundada pikemalt-lühemalt.

 • Vaimse treeningu core koolitused
  • Mis on vaimne treening ja kuidas seda juurutada?
  • Psühholoogilised oskused kui võti spordi juures püsimisel ja soorituse tõstmisel
  • Treeneri filosoofia ehk tööpõhimõtete koostamine
  • Sportlase vaimse vastupidavuse kujundamine
 • Vaimne treening intensive koolitused
  • Eesmärkide seadmine saavutusaladel
  • Tähelepanu suunamine
  • Mikroharjumused ja harjumustekujundamine
  • Sisekõne: räägi end võitjaks!
  • Emotsioonide reguleerimine soorituse kujundamiseks
 • Elustiil ja topelt-karjäär
  • Sportlase karjäär spordi ajal ja peale sporti
  • Sportlase persoonibrändi kujundamine ja mõju

Projektides osalemine

Osalen eksperdina ka erinevates stipendiumiprogrammides, teadusuuringutes ja nõukogudes, mis põhinevad sarnastel väärtustel ja sisaldavad vaimse treeningu teemasid.

 

Teenuseid pakub Liisi Toom, spordi/executive performance coach (diplomeeritud ICF practitioners diploma sertifikaadiga), MSPE instruktor (liisitoom(at)gmail.com)
Ettevõte: 4AM OÜ (Reg.kood: 12057711), Lepiku 14-2, Tartu.