Home » Millal viimati tegid midagi puhtalt oma lõbuks?

Millal viimati tegid midagi puhtalt oma lõbuks?

Millal sa viimati tundsid tõelist lõbu, naudingut, rõõmu hetkest, millestki, mida tegid?

Ma räägin palju sooritusest. See võib jätta (vale) mulje, et iga hetk peab olema täidetud eesmärgiga, pingutusega millegi nimel. Jah, eesmärke ja plaane peame seadma, et märgata, luua ja parendada oma sooritust spordis, töös või isiklikus heaolus. Ainult tulemusele keskendumine on väsitav ja võib hoopis võtta ära naudingu, tõsta läbi ootuste sooritusärevust. Seepärast tahtsin jagada mõtet mängulisusest ja lõbust (“true fun”).

👀Mõned küsimused alustuseks:
– Kui sul oleks praegu tund aega vaba – mida sa teeksid, mis pakuks sulle tõelist rõõmu? Mida sa tõeliselt naudiks?
– Millal oli viimane kord, kui tundsid tõelist lõbu? Naersid südamest, mängisid end unustades, peale mida tundsid end värskena ja täis energiat? Millised tegevused on sulle seda pakkunud või mida oled alati tahtnud teha lihtsalt oma lõbuks?

Soorituse kujundamine võib tähendada vahepeal hoopis sellest loobumist. – Liisi Toom, performance coach, psühholoogiliste oskuste konsultant

Üks raskemaid “treeninguid” on puhkus ja puhkamise ajal enda (mõtete) välja lülitamine. Ikka läheb mõte järgmise võistluse, arendamist vajava oskuse või möödunu hindamisele. Ja kaua sa ikka magad? Oma ala võib olla küll naudingut pakkuv, kuid selle kõrvale võiks tekitada tegevusi, mis annaks vaheldust ja võimalust keskenduda millelegi, mis ei ole sooritusele suunatud.
Et saaksid suuna, kuidas kujundada seda naudingurikast, lõbusat hetke ja olemist, jagan Catherin Price-i poolt loodud mudelit, mis tema uuringu järgi on aluseks nö “true fun” loomisele:

1. Mängulisus (playfulness).

See on kergus, vabadusetunne, asja tegemine selle asja enda pärast ilma tulemustele mõtlemata. See on tegevus, kus me ei oota mingit auhinda ega ole kuidagi seotud igapäevaste kohustustega. Võibolla on isegi veidi imelik, tobe ja mõttetu :).

2. Sidusus (connection).

Seotus võib tähendada tegevust kellegagi koos või millegagi nagu loodus või konkreetne tegevus. Nt kunsti tehes lähed värvidemaailma sisse või lihtne jalutuskäik võib muutuda tõeliselt nauditavaks koos mõne lähedasega, kellega saad olla sina ise.

3. Vootunne (flow).

See on täiesti hetkes olemine ja oma tegevuses sees, märkamata enda ümber toimuvat ega ka aega. Need on hetked, kui “aeg lendab”. Hetked, kus sa ei anna endale hinnanguid ega isegi taju ennast või oma keha asju tegemas. Oled “kadunud” hetkes.

Mängulisus, sidusus ja voo tunne loovad tõelise “lõbu”, rõõmu tunde. Pilt võetud C. Price raamatust

Kõik need elemendid üksikuna võivad meid viia positiivsete tunneteni nagu edutunne, rõõm, rahulolu. Mängimist peetakse vahepeal justkui aja raiskamiseks, kuid kogedes kõiki kolme ülalmainitut, tunned ise, kuidas see annab energiat ja tahet ning tõstab sinu vastupidavust ja valmisolekut ka keerulisemate ülesannetega hakkama saada, aitab näha väljakutseid uuest valgusest ja loob lihtsalt hea tunde, mille juurde tagasi tulla. Need kolm elementi aitavad meil oma takistusi eemaldada ja julgustavad meid olema ja tegutsema endaga kooskõlas.

Kuidas saaksid enda päeva rohkem rõõmu ja “fun”-i luua? Millised tegevused, inimesed aitavad sind selles? Kutsun sind üles see nädal uudistama ja katsetama ning tegema mõttetuna näivaid asju ja leidma oma mängulisus, seotus ja voog.

Inspiratsioon raamatust: “The Power of Fun. How to feel alive again”, Catherine Price.