Home » Spordipsühholoogia integreerimine tippsportlaste arenguks

Spordipsühholoogia integreerimine tippsportlaste arenguks

Osalesin hiljuti seminaril “The path to excellence: Integrating sport psychology for young elite athlete development” kus Mickaël Campo Prantsusmaa Ragbi Föderatsioonist jagas oma mõtteid, kuidas nad lähenevad spordipsühholoogiale ja noorsportlaste arendamisele.

Olen suur integreerimise ja sekkumiste austaja ja ise kasutanud seda juhtimisvaldkonnas, meditsiinipersonali ning muude kriisis tegutsevates organisatsioonides ja sporditiimides vaimse tugevuse kui mõtteviisi juurutamisel. Hea on näha, et järjest rohkem luuakse spordiorganisatsioonis tervikstrateegiaid sportliku soorituse terviklikuks toetamiseks, mitte ei nähta vaimset treeningut ainuüksi sportlase enda vastutusena. Noorsportlaste jaoks on keskkond ja treenerite-pere areng ja mõistmine kindlasti kordi olulisem nende spordirõõmu, tervise ja soorituse jaoks. See tuleb kaasa ka täiskasvanutele.

Eliitspordis pikemalt olijad suudavad kindlasti oma keskkonda rohkem mõjutada või selle mõju endale reguleerida, kuid ikkagi on äärmiselt oluline, et soorituskeskkonnas (ka nt meditsiinis, tippjuhtimises, abistajate ametid jmt) oleks psühholoogilised oskused, isikliku elu ja tööelu tasakaal, identiteediküsimused ja areng integreeritud.

Kuidas toetada tippsooritust? Mõned mõtted esitlusest:

Neli valdkonda, milles strateegliselt sekkutakse, et toetada noorsportlaste talentide arengut ja potentsiaali avaldumist

 • Prantsusmaa Ragbi Föderatsioon on loonud sekkumiskava 4 valdkonnas:
  1. Vaimne treening ja haridus;
  2. Meeskondade ja peatreenerite toetamine (meeskonna psühholoogilise seisundi monitooring ja treeneri enda tugi);
  3. Isiklik coaching (treeneri oskuste areng, treeneri isiklik areng ja hool);
  4. Uuringud, arengud, innovatsioon läbi case studyde, tehnoloogiliste ja sekkumiste analüüsi.
 • Nad on loonud põhjaliku ja süsteemse meeskonnaspordi soorituse mudeli (vt pilti). Omavahel on seoses isikliku elu tasakaal, emotsioonide reguleerimine ja sooritus.
 • Talendiküsimus. Kas talente tuleb leida (sünnipäraseid oskusi/omadusi otsides) või arendada? Millised oskused, mõõdikud seda aitavad teha? Nende otsus on pigem läheneda sportlaste arengule ehk siis inimese potentsiaali toetamise prisma läbi. Ütleks, et see on väga terve lähenemine, sest uskumus, et talendid sünnivad on päris palju kahju teinud.
 • Loodud on kindel õppekava sportlaste erinevate oskuste arendamiseks. Õppekava hõlmab kindlaks määratud tunde, treeninguid läbivaid teemasid, sh heaolu, tähelepanu-otsuse protsesside toetamine, võistlusvaim, emotsionaalsed kompetentsid, kujutluse arendamine, juhtimisoskus ja ka sotsiaalse identiteediga tegelemine.

Väga inspireeriv oli näha sellist põhjalikku ja toetavat süsteemi. Kuidas sinu klubis, organisatsioonis psühholoogilised oskused, talendijuhtimine ning iga taseme coaching (sportlane, treener) integreeritud on? Millised võimalused avaneksid, kui kasutaksid oma meeskonnas või enda isiklikuks arenguks performance coachi?

Seminari korraldas European Federation of Sport Psychology